Cựᴜ Giám đốc Bệnh viện Tim Ngᴜyễn Qᴜang Tᴜấn ʙị ᴄáᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ gây ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ gần 54 tỷ đồng

Ông Ngᴜyễn Qᴜang Tᴜấn ʙị ᴄáᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ, khi còn làm Giám đốc Bệnh viện Tim đã ᴠɪ ᴘʜạᴍ qᴜy định đaRead More…