ᴠụ ᴄʜáʏ ở ʙìɴʜ ᴅươɴɢ: ᴋʜáᴄʜ ɴɢʜᴇ ʙáᴏ ᴄʜáʏ ɴнưɴԍ đóɴɢ ᴄửᴀ тʀoɴԍ, ʙậт ɴнạc тo ɴнảʏ ɴнóт κнôɴԍ cнịu ʀᴀ

Chưa phân loại

ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ đᴀɴɢ xᴇᴍ xéᴛ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ᴄʜáʏ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ở ᴛᴘ ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ, ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ

Đúɴɢ 9 ɢɪờ ɴɢàʏ 8-9, ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠề ᴠụ ʜỏᴀ ʜᴏạɴ xảʏ ʀᴀ ᴛạɪ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴀɴ ᴘʜú (ᴛᴘ ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ, ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ). ᴄʜủ ᴛʀì ʜọᴘ ʙáᴏ ʟà ôɴɢ ᴍᴀɪ ʜùɴɢ ᴅũɴɢ, ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ.

Đạɪ ᴛá ᴛʀịɴʜ ɴɢọᴄ ǫᴜʏêɴ – ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ

ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ

ᴛạɪ ʜọᴘ ʙáᴏ, đạɪ ᴛá ᴛʀịɴʜ ɴɢọᴄ ǫᴜʏêɴ – ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ, ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪệᴍ ᴛ.ử ᴛʜɪ, ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɴʜư ᴄʜủ ǫᴜáɴ, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ. ᴛừ đó, ᴍớɪ ᴄó ᴋếᴛ ʟᴜậɴ x,ử ʟý ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴛừɴɢ ᴄá ɴʜâɴ.

ᴠề ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄʜáʏ, đạɪ ᴛá ᴛʀịɴʜ ɴɢọᴄ ǫᴜʏêɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄó ᴛʜể ᴅᴏ ᴄʜậᴘ đɪệɴ. ᴠɪệᴄ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘᴄᴄᴄ ᴋʜôɴɢ ᴛốᴛ. “ᴛʜᴇᴏ đáɴʜ ɢɪá, ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ʜỏᴀ ʜᴏạɴ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜạʏ ʟêɴ ᴄʜạʏ xᴜốɴɢ, ʀốɪ ʟᴏạɴ; x,ử ʟý ʙᴀɴ đầᴜ ᴄủᴀ ᴄơ sở ᴄʜậᴍ. ʜɪệɴ đã ʙàɴ ɢɪᴀᴏ 17 ᴛʜɪ ᴛʜể ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ɴʜà, ɴʜɪềᴜ ɴạɴ ɴʜâɴ ʙị ᴄʜáʏ ʙɪếɴ ᴅạɴɢ ᴄầɴ ᴘʜảɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴀɴᴅ ᴠà ᴄáᴄ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴋʜáᴄ để xáᴄ địɴʜ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ” – ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

Đạɪ ᴛá ᴛʀịɴʜ ɴɢọᴄ ǫᴜʏêɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴄủᴀ ᴠụ ɴàʏ ʀấᴛ ʟớɴ. “ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ɢâʏ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴄòɴ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜáɴ. ᴋʜɪ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ǫᴜáɴ ʙáᴏ ᴄʜáʏ, ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ʜáᴛ ᴜốɴɢ ʙɪᴀ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴛỉɴʜ ᴛáᴏ, ᴄó ɴɢườɪ ᴄòɴ ᴋéᴏ ɴɢườɪ ʙáᴏ ᴄʜáʏ ᴠàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ʜáᴛ ᴛɪếᴘ. ᴛứᴄ ʟà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴠɪệᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ, ᴄố ᴛìɴʜ ở ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ʜáᴛ. ᴋʜɪ ʟửᴀ ᴄʜáʏ ʟớɴ, ᴋʜóɪ ɴʜɪềᴜ, ʜọ ᴘʜảɪ ᴄʜạʏ ᴠàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴠệ sɪɴʜ, sᴀᴜ 5-7 ᴘʜúᴛ ᴛʜì ɴɢộᴘ ᴛʜở ᴛ.ử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴠệ sɪɴʜ” – ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ᴛᴏàɴ ᴄảɴʜ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ

ᴛʀướᴄ đó, ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʜọᴘ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛâᴍ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛổɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴄũɴɢ ɴʜư “ʟịᴄʜ sử” ᴄủᴀ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴀɴ ᴘʜú.

ᴛʜᴇᴏ đó, ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴀɴ ᴘʜú ᴄó địᴀ ᴄʜỉ ᴛạɪ 𝟷𝟼𝟼ᴄ ᴋʜᴜ ᴘʜố 𝟷ᴀ, ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ᴘʜú, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ, ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ; ᴄơ sở xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʀêɴ ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ đấᴛ ᴋʜᴏảɴɢ 578,52ᴍ2, ᴛổɴɢ ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ xâʏ ᴅựɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 500 ᴍ2, ɢồᴍ: 3 ᴛầɴɢ, ᴛổɴɢ ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ sàɴ 1.500 ᴍ2, ᴄó ᴋếᴛ ᴄấᴜ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛườɴɢ ɢạᴄʜ, ᴄộᴛ ʙê ᴛôɴɢ ᴄốᴛ ᴛʜéᴘ, ᴍáɪ ʙê ᴛôɴɢ ᴄốᴛ ᴛʜéᴘ; ɴɢàɴʜ ɴɢʜề ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ: ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ 30 ᴘʜòɴɢ (ᴛʜựᴄ ᴛế ʜᴏạᴛ độɴɢ 26 ᴘʜòɴɢ). ᴠề ᴄơ sở ᴘʜáᴘ ʟý, ᴄơ sở ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ʜồ sơ ᴘʜáᴘ ʟý.

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛâᴍ

Đã ʙị x,ử ᴘʜạᴛ 5 ʟầɴ

ᴛʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛᴘ ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ, ʜàɴɢ ɴăᴍ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ đềᴜ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴀɴ ᴘʜú.

ᴛʜᴇᴏ đó, ɴăᴍ 2019: Độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜị xã ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ 01 ʟượᴛ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ. ᴄụ ᴛʜể, ɴɢàʏ 08/10/2019 Độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜị xã ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ǫᴜᴀ đợᴛ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴠɪệᴄ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ǫᴜʏ địɴʜ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴘᴄᴄᴄ ᴄủᴀ ᴄơ sở ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄơ sở ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴄáᴄ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴘᴄᴄᴄ ɴʜư: ʟậᴘ ʜồ sơ ǫᴜảɴ ʟý, ᴘʜươɴɢ áɴ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴄơ sở, ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ ᴄʜᴏ độɪ ᴘᴄᴄᴄ ᴄơ sở, ᴛʜựᴄ ᴛậᴘ ᴘʜươɴɢ áɴ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ, ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʜốɴɢ ᴋê, ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴠề ᴘᴄᴄᴄ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ; ᴄơ sở ᴛʀᴀɴɢ ʙị ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴄʜᴏ độɪ ᴘᴄᴄᴄ ᴄơ sở, ʙảᴏ đảᴍ số ʟượɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ᴄôɴɢ; ᴋʜɪ ʜếᴛ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

ɴăᴍ 2021: Độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ 2 ʟượᴛ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ. ᴄụ ᴛʜể, ɴàʏ 27/4/2021 ᴠà ɴɢàʏ 20/12/2021 Độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ǫᴜᴀ đợᴛ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴠɪệᴄ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ǫᴜʏ địɴʜ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴘᴄᴄᴄ ᴄủᴀ ᴄơ sở ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄơ sở ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴄáᴄ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴘᴄᴄᴄ đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴋɪếɴ ɴɢʜị 10 ɴộɪ ᴅᴜɴɢ để ᴄơ sở ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜằᴍ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴠề ᴘᴄᴄᴄ.

ɴăᴍ 2022: Độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ 01 ʟượᴛ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ. ᴄụ ᴛʜể, ɴɢàʏ 27/4/2022 Độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ – ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ǫᴜᴀ đợᴛ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴠɪệᴄ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ǫᴜʏ địɴʜ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴘᴄᴄᴄ ᴄủᴀ ᴄơ sở ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄơ sở ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴄáᴄ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴘᴄᴄᴄ ɴʜư: ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʙổ sᴜɴɢ, ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ɴʜữɴɢ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘᴄᴄᴄ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ; ᴅᴜʏ ᴛʀɪ̀ ᴄʜế độ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʀɪ̀, ʙᴀ̉ᴏ ᴅưỡɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴄʜữᴀ ᴄʜᴀ́ʏ; ᴛʀᴀɴɢ ʙị ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴘᴄᴄᴄ ᴄʜᴏ độɪ ᴘᴄᴄᴄ ᴄơ sở ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ 5 ʟầɴ, ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ x,ử ᴘʜạᴛ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ: 34.750.000 đồɴɢ.

ᴄụ ᴛʜể, ɴɢàʏ 05/8/2019, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ: ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ǫᴜá ɢɪờ đượᴄ ᴘʜéᴘ. ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ x,ử ᴘʜạᴛ ᴠᴘʜᴄ ᴠớɪ số ᴛɪềɴ: 7.500.000 đồɴɢ.

ɴɢàʏ 11/10/2019, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ: ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ǫᴜá ɢɪờ đượᴄ ᴘʜéᴘ, ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴋếᴛ ʜợᴘ đồɴɢ ʟᴀᴏ độɴɢ 09 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ. ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ x,ử ᴘʜạᴛ ᴠᴘʜᴄ ᴠớɪ số ᴛɪềɴ: 11.500.000 đồɴɢ.

ɴɢàʏ 03/10/2020, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ: ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ǫᴜá ɢɪờ đượᴄ ᴘʜéᴘ, ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴋếᴛ ʜợᴘ đồɴɢ ʟᴀᴏ độɴɢ (26 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ). ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ x,ử ᴘʜạᴛ ᴠᴘʜᴄ ᴠớɪ số ᴛɪềɴ: 15.000.000 đồɴɢ.

ɴăᴍ 2021: ᴅᴏ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ – 19 ᴄơ sở đóɴɢ ᴄửᴀ ᴋʜôɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ x,ử ʟý ᴄơ sở ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴀɴ ᴘʜú.

ɴɢàʏ 13/7/2022, ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴋʜôɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ʙɪểɴ ᴛêɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ (10 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ). ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ x,ử ᴘʜạᴛ ᴠᴘʜᴄ số ᴛɪềɴ 750.000 đồɴɢ.

ǫᴜᴀ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ǫᴜảɴ ʟý, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛạɪ ᴄơ sở ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴀɴ ᴘʜú ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ ᴄʜưᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴛệ ɴạɴ xã ʜộɪ, ʜᴏạᴛ độɴɢ sử ᴅụɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ, ᴍúᴀ ᴛʜᴏáᴛ ʏ ᴛạɪ ᴄơ sở. ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴘʜảɪ ʀúᴛ ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴠề ᴀɴᴛᴛ.

ɴóɪ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ, ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ʜậᴜ ǫᴜả, độɴɢ ᴠɪêɴ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ ᴄử ᴄáᴄ đᴏàɴ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄủᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ʜỗ ᴛʀợ ᴠề ᴍặᴛ ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ ᴠà ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ để xᴏᴀ ᴅịᴜ ʙớᴛ đᴀᴜ ᴛʜươɴɢ ᴍấᴛ ᴍáᴛ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ɴɢườɪ ᴛʜâɴ, ᴛʜᴇᴏ đó ᴍỗɪ ɴạɴ ɴʜâɴ ʙị ᴛʜươɴɢ đượᴄ ɴʜậɴ số ᴛɪềɴ 5 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ (11 ɴɢườɪ), ᴍỗɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛ.ử ᴠᴏɴɢ đượᴄ ʜỗ ᴛʀợ 30 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ (32 ɴɢườɪ).

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛᴘ ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ ᴄòɴ ᴠậɴ độɴɢ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴍạɴʜ ᴛʜườɴɢ ǫᴜâɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʜêᴍ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄáᴄ ɴạɴ ɴʜâɴ.

ᴛóᴍ ᴛắᴛ ᴠụ ᴄʜáʏ

ᴠàᴏ ʟúᴄ 20 ɢɪờ 30 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 06/9/2022, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ xảʏ ʀᴀ ᴄʜáʏ ᴛạɪ ʜộ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴀɴ ᴘʜú. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ đã ᴋịᴘ ᴛʜờɪ đɪềᴜ độɴɢ 03 xᴇ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ, 01 xᴇ ᴄʜở ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴄùɴɢ 22 ᴄʙᴄs ᴠà đề ɴɢʜị ᴄʜɪ ᴠɪệɴ 06 xᴇ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ, 02 xᴇ ᴛʜᴀɴɢ, 01 xᴇ ᴛʀạᴍ ʙơᴍ, 01 xᴇ ᴄʜở ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴄùɴɢ 44 ᴄʙᴄs ᴄủᴀ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜủ ᴅầᴜ ᴍộᴛ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴅĩ ᴀɴ. ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛừ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ đếɴ ᴋʜɪ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ để ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ʟà ᴋʜᴏảɴɢ 10 ᴘʜúᴛ.

ɴʜằᴍ để đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴᴛᴛ, ʙảᴏ ᴠệ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴠà đɪềᴜ ᴛɪếᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄòɴ đɪềᴜ độɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 100 đồɴɢ ᴄʜí ɢồᴍ ᴄʙᴄs ᴄáᴄ Độɪ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ᴘʜú, Độɪ x,ử ʟý sự ᴄố ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, ʟựᴄ ʟượɴɢ 113-ʙᴄᴛ, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴅâɴ ǫᴜâɴ ᴘʜườɴɢ ᴀɴ ᴘʜú.

– ᴛổɴɢ ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ ᴄʜáʏ ᴋʜᴏảɴɢ 400 ᴍ2, ᴄʜáʏ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛầɴɢ 2 ᴠà ᴛầɴɢ 3 ᴄủᴀ ᴄơ sở. ᴄʜấᴛ ᴄʜáʏ ᴄʜủ ʏếᴜ: ᴠảɪ, ᴍúᴛ xốᴘ, ɢỗ…

Đáᴍ ᴄʜáʏ đượᴄ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế ʟúᴄ 21 ɢɪờ 30 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 06/9/2022 ᴛᴜʏ ɴʜɪêᴍ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ sở ᴠẫɴ ᴄòɴ âᴍ ỉ ᴠà ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘᴄᴄᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴅậᴘ ᴛàɴ đếɴ ᴛốɪ ɴɢàʏ 07/9/2022.

sᴀᴜ ᴋʜɪ đáᴍ ᴄʜáʏ đượᴄ ᴅậᴘ ᴛắᴛ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ ᴠà ᴄứᴜ ɴạɴ ᴄứᴜ ʜộ ʙắᴛ đầᴜ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ɴɢườɪ ᴄòɴ ᴍắᴛ ᴋẹᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ sở ᴄʜưᴀ ᴛʜᴏáᴛ ʀᴀ đượᴄ ᴠà đưᴀ ᴛʜɪ ᴛʜể ᴛ.ử ᴠᴏɴɢ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ.

– ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ᴠề ɴɢườɪ: ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 32 ɴɢườɪ ᴄʜ.ếᴛ (ʙướᴄ đầᴜ xáᴄ địɴʜ ᴛᴜɴɢ ᴛíᴄʜ ɴạɴ ɴʜâɴ ɢồᴍ 15 ɴữ, 17 ɴᴀᴍ). Đếɴ 21ʜ30 ɴɢàʏ 07/9/2022 ᴄó 19 ɴạɴ ɴʜâɴ đượᴄ ɴʜậɴ ᴅạɴɢ, đã ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪêᴍ ᴛ.ử ᴛʜɪ 22, đᴀɴɢ ᴋʜáᴍ ɴɢʜɪêᴍ 12, ɢɪᴀᴏ xáᴄ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴍᴀɪ ᴛáɴɢ 10.

ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴄʜáʏ ᴛạɪ ᴄơ sở ᴄó 5/30 ᴘʜòɴɢ ʜáᴛ đᴀɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ (301, 302, 303, 305, 306) ᴠà ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 60 ɴɢườɪ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ᴄơ sở (ᴋʜᴏảɴɢ 30 ᴋʜáᴄʜ ʜáᴛ ᴠà 30 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ǫᴜáɴ). ᴛʜờɪ đɪểᴍ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴄʜáʏ, ᴛấᴛ ᴄả ᴍọɪ ɴɢườɪ đềᴜ ʜᴏảɴɢ ʟᴏạɴ ʙỏ ᴄʜạʏ, ᴍộᴛ số ɴɢườɪ đã ᴛʜᴏáᴛ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ, ᴄòɴ ʟạɪ số ɴɢườɪ ʙị ᴍắᴄ ᴋẹᴛ ʙêɴ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜáɴ ᴅẫɴ đếɴ ᴛ.ử ᴠᴏɴɢ.

ᴄó 86 ǫᴜáɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ở ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ

ᴛʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ, ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ʜɪệɴ ᴄó 817 ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴄó đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴠề ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 86 ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ. ᴛʀᴏɴɢ 8 ᴛʜáɴɢ đầᴜ ɴăᴍ 2022 ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ đốɪ ᴠớɪ 19 ᴄơ sở, ᴘʜạᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ 488.500.000 đồɴɢ. ʀúᴛ ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴄó đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴠề ᴀɴᴛᴛ ᴄó ᴛʜờɪ ʜạɴ đốɪ ᴠớɪ 05 ᴄơ sở.

ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ 2022 ᴜʙɴᴅ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố (ᴅᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ) đã ʙᴀɴ ʜàɴʜ 14 ᴠăɴ ʙảɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴘᴄᴄᴄ (01 ᴄʜỉ ᴛʜị, 06 ᴋế ʜᴏạᴄʜ, 03 ǫᴜʏếᴛ địɴʜ, 04 ᴄôɴɢ ᴠăɴ) đɪểɴ ʜìɴʜ ɴʜư: ᴋế ʜᴏạᴄʜ số 3237/ᴋʜ-ᴜʙɴᴅ ɴɢàʏ 02/12/2021 ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ số 23/2019/ɴĐ-ʜĐɴᴅ ɴɢàʏ 12/12/2019 ᴄủᴀ ʜĐɴᴅ ᴛỉɴʜ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴠɪệᴄ x,ử ʟý ᴄáᴄ ᴄơ sở ᴋʜôɴɢ đảᴍ ʙảᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴠề ᴘᴄᴄᴄ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đưᴀ ᴠàᴏ sử ᴅụɴɢ ᴛʀướᴄ ɴɢàʏ ʟᴜậᴛ ᴘʜòɴɢ ᴄʜáʏ ᴠà ᴄʜữᴀ ᴄʜáʏ số 27/2011/ǫʜ10 ᴄó ʜɪệᴜ ʟựᴄ; ᴋế ʜᴏạᴄʜ số 1612/ᴋʜ-ᴜʙɴᴅ ɴɢàʏ 04/07/2022 ᴠề ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ đốɪ ᴠớɪ ᴋʜᴜ ᴅâɴ ᴄư, ʜộ ɢɪᴀ đìɴʜ, ɴʜà để ở ᴋếᴛ ʜợᴘ sảɴ xᴜấᴛ, ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ ɴăᴍ 2022.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄũɴɢ đã ʙᴀɴ ʜàɴʜ 12 ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʀêɴ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴘᴄᴄᴄ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴋế ʜᴏạᴄʜ số 114/ᴋʜ-ᴄᴀᴛᴘ-ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ ɴɢàʏ 12/5/2022 ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴘᴄᴄᴄ&ᴄɴᴄʜ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đôɴɢ ɴɢườɪ (ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ, ᴠũ ᴛʀườɴɢ,…)

ʙàɪ – ảɴʜ – ᴄʟɪᴘ: ᴛʜảᴏ ɴɢᴜʏễɴ

1 thought on “ᴠụ ᴄʜáʏ ở ʙìɴʜ ᴅươɴɢ: ᴋʜáᴄʜ ɴɢʜᴇ ʙáᴏ ᴄʜáʏ ɴнưɴԍ đóɴɢ ᴄửᴀ тʀoɴԍ, ʙậт ɴнạc тo ɴнảʏ ɴнóт κнôɴԍ cнịu ʀᴀ

  1. Cơ sở đã từng bị phạt vì múa thoát y và sử dụng ma túy. Để nghị từ nay ko đc có chốt trong cho tất cả các phòng hát, chỉ có đèn báo màu xanh và đỏ ở phía ngòai thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *