Tнủ тướɴԍ ʏêu cầu 100% Quáɴ κᴀʀᴀoκᴇ ᴘнảι có тốι тнιểu 2 ʟốι тнoáт

Chưa phân loại

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các tỉnh yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh d.ị.ch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ 2.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Công an về vụ cha'y cơ sở kinh doanh d.ị.ch vụ karaoke ở tỉnh Bình Dương và công tác phòng cha'y, chữa cha'y, bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

Thủ tướng yêu cầu 100% quán karaoke có lối thoát thứ 2 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Theo đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo thực hiện quyê't l.i.ệ.t các giải pha'p bảo đảm an ninh trật tự, phòng cha'y, chữa cha'y tại các cơ sở kinh doanh d.ị.ch vụ karaoke; thực hiện có hiệu quả Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 7/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch chỉ đạo các Sở Văn hóa, thể thao và du lịch rà soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke, tăng cường hướng dẫn, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với hoạt đ.ộ.n.g k.i.n.h doanh d.ị.ch vụ karaoke.

Tham mưu sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định c.h.ặ.t chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh d.ị.ch vụ karaoke; bổ sung quy định về thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh d.ị.ch vụ karaoke; quá trình cấp phép phải căn cứ điều kiện về phòng cha'y, chữa cha'y, an ninh trật tự của cơ quan chức năng có thẩm quyền; tăng mức chế tài x,ử phạt đối với các cơ sở kinh doanh d.ị.ch vụ karaoke vι ρнâ.м quy định của pha'p luật.

Đối với Bộ Công t.h.ư.ơ.n.g, cần chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam có các giải pha'p quản lý an toàn điện (sau công tơ điện) tại các cơ sở kinh doanh d.ị.ch vụ karaoke; tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh r.ư.ợ.u, b.i.a tại cơ sở kinh doanh d.ị.ch vụ karaoke.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cần chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về phòng cha'y, chữa cha'y, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh d.ị.ch vụ karaoke.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Lao động, t.h.ư.ơ.n.g binh và xã hội hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, phòng chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh d.ị.ch vụ karaoke.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết c.h.ặ.t công tác quản lý nhà nước về kinh doanh d.ị.ch vụ karaoke. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt đ.ộ.n.g k.i.n.h doanh d.ị.ch vụ karaoke trên địa bàn, x,ử phạt nghiêm minh, kiên quyê't thu hồi giấy phép, đ.ì.n.h c.h.ỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cha'y, chữa cha'y, đảm bảo an ninh trật tự.

Chỉ đạo UBND các cấp, các cơ quan chức năng địa phương thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về kinh doanh d.ị.ch vụ karaoke. Có chế tài xem xét, x,ử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện, hoạt động không phép.

Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh d.ị.ch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt…); chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cha'y, có phương án x,ử lý tình huống cha'y 'nổ, thoát nạn an toàn.

Tăng cường việc tuyên truyền, gia'm sa't để hoạt đ.ộ.n.g k.i.n.h doanh d.ị.ch vụ karaoke trở thành hoạt động giải trí lành mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *