Chuyển Bộ Công an 6 vụ việc mua sắm chống dịch tại Hà Nội nâng khống giá trị hàng chục lần

Chưa phân loại

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an để x.á.c minh thông tin 6 vụ việc về mua sắm chống d.ị.ch C.o.v.i.d-19 trên địa bàn Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm να¢¢ιиє, тнυố¢ phục vụ phòng, chống d.ị.ch C.o.v.i.d-19 tại Hà Nội.

Thời kỳ thanh tra là giai đoạn từ 1.1.2020 đến 31.12.2021.

Chuyển Bộ Công an x.á.c minh 6 vụ việc mua sắm chống d.ị.ch C.o.v.i.d-19 tại Hà Nội - ảnh 1
Thanh tra Chính phủ pha't hiện nhiều vι ρнâ.м trong công tác mua sắm chống d.ị.ch tại Hà Nội

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Chuyển công an 6 vụ việc

TTCP nhận định, trước tình hình d.ị.ch b.ệ.n.h C.o.v.i.d-19 bùng pha't và có nguy cơ diễn biến phức tạp, Thành ủy, UBND TP.Hà Nội đã có nhiều chỉ đạo để thực hiện kịp thời các biện pha'p phòng, chống d.ị.ch. Tuy nhiên, quá trình tổ chức, triển khai mua sắm chống d.ị.ch vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót, vι ρнâ.м.

Theo đó, giá thiết bị y tế do các nhà thầu cung cấp cho nhiều b.ệ.n.h viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội được mua bán qua nhiều công ty trung gian, các công ty ký hợp đồng mua bán với nhau trong thời gian ngắn, qua mỗi lần mua bán giá trang thiết bị đều có mức chênh lệnh tăng cao, dẫn đến giá của đơn vị trúng thầu cao hơn nhiều lần so với giá nhập khẩu.

Sau khi các đơn vị thực hiện hợp đồng mua sắm thiết bị, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu các nhà thầu giảm giá để cùng chung tay với thành phố chống d.ị.ch và nhiều nhà thầu đã tiến hành ký phụ lục hợp đồng về việc giảm giá, nhưng giá một số thiết bị vẫn cao gấp nhiều lần so với giá nhập khẩu.

Từ kết quả thanh tra, TTCP chuyển thông tin để Bộ Công an giao cơ quan chức năng x.á.c minh, làm rõ đối với một số gói thầu thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm tại một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội.

Thứ nhất, 7 gói thầu mua sắm 7 máy X-quang di động kỹ thuật số, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và d.ị.ch vụ kỹ thuật Tài Lộc, do 7 b.ệ.n.h viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị 30,4 tỉ đồng, tổng giá trị nhập khẩu 10,5 tỉ đồng, chênh lệch (từ nhập khẩu, mua bán qua khâu trung gian và trúng thầu) gần 20 tỉ đồng (gấp 2,89 lần). Sau khi nhà thầu giảm giá còn 23,2 tỉ đồng, chênh lệch còn 12,6 tỉ đồng (gấp 2,2 lần).

Thứ hai, các gói thầu do Công ty TNHH Đầu tư pha't triển Tùng Bách là đơn vị trúng thầu.

Trong đó, 4 gói thầu mua sắm 12 máy thở chức năng cao – Puritan, do 4 b.ệ.n.h viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị trúng thầu 9,8 tỉ đồng, tổng giá trị nhập khẩu 4,1 tỉ đồng, chênh lệch 5,7 tỉ đồng (gấp 2,41 lần); sau khi nhà thầu giảm giá còn 7,5 tỉ đồng, chênh lệch 3,4 tỉ đồng (gấp 1,84 lần).

13 gói thầu mua sắm 17 máy thở xâm nhập và không xâm nhập e360E, do 13 b.ệ.n.h viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị 12,7 tỉ đồng, tổng giá trị nhập khẩu 7,7 tỉ đồng, chênh lệch 4,9 tỉ đồng (gấp từ 1,38 đến 1,82 lần); sau khi nhà thầu giảm giá còn hơn 11 tỉ đồng, chênh lệch 3,2 tỉ đồng (gấp từ 1,2 đến 1,58 lần).

Ngoài ra, còn có 17 gói thầu mua sắm 18 máy thở xâm nhập và không xâm nhập e360T do 17 b.ệ.n.h viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị 13,5 tỉ đồng; tổng giá nhập khẩu 9,1 tỉ đồng, chênh lệch 4,4 tỉ đồng (gấp từ 1,31 đến 1,66 lần); sau khi nhà thầu giảm giá còn 11,7 tỉ đồng, chênh lệch 2,6 tỉ đồng (gấp từ 1,14 đến 1,44 lần).

Giá chênh lệch cao nhất tới 5,52 lần

Vụ việc thứ ba là các gói thầu do Công ty TNHH sản xuất và t.h.ư.ơ.n.g mại Trần Lê là đơn vị trúng thầu.

Trong đó, 2 gói thầu mua sắm 2 máy thở cao tần Babylog do 2 b.ệ.n.h viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị 3,3 tỉ đồng, tổng giá trị nhập khẩu 1,1 tỉ đồng, chênh lệch 2,2 tỉ đồng (gấp 2,97 lần); sau khi nhà thầu giảm giá còn 2,2 tỉ đồng, chênh lệch 1,1 tỉ đồng (gấp 2 lần).

5 gói thầu mua sắm 35 máy theo dõi b.ệ.n.h nhân > 5 thông số, do 5 b.ệ.n.h viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị 6,3 tỉ đồng, tổng giá trị nhập khẩu 4,4 tỉ đồng, chênh lệch 1,8 tỉ đồng (gấp 1,43 lần); sau khi nhà thầu giảm giá còn 5,7 tỉ đồng, chênh lệch là 1,3 tỉ đồng (gấp 1,31 lần).

Thứ tư, 31 gói thầu mua sắm 35 máy thở x.á.ch tay kèm van PEEP, đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần thiết bị y tế Ánh Sao, do 31 b.ệ.n.h viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị 16,8 tỉ đồng, tổng giá nhập khẩu 6,7 tỉ đồng, chênh lệch hơn 10 tỉ đồng (gấp 2,48 lần).

Thứ năm, 4 gói thầu mua sắm 8 máy lọc m.a'.u liên tục, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông, do 4 b.ệ.n.h viện làm chủ đầu tư, với tổng giá trị là 11,1 tỉ đồng, tổng giá nhập khẩu 4,7 tỉ đồng, chênh lệch 6,4 tỉ đồng, (gấp 2,35 lần). Sau khi nhà thầu giảm giá còn 10,8 tỉ đồng, chênh lệch còn hơn 6 tỉ đồng (gấp 2,27 lần).

Đặc biệt là vụ việc thứ sáu, với 6 gói thầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, đơn vị trúng thầu là Công ty 3TK, do Trung tâm Kiểm soát b.ệ.n.h t.ậ.t Hà Nội làm chủ đầu tư. Các gói thầu có tổng giá trị 40,9 tỉ đồng, tổng giá trị nhập khẩu 20,5 tỉ đồng, chênh lệch 20,3 tỉ đồng, gấp từ 1,68 lần đến 5,52 lần tùy theo từng mặt hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *